January 6, 2020

January 16, 2020 Finance Meeting

January 20, 2020

February 3, 2020

February 17, 2020

February 20, 2020 Finance Meeting (Cancelled)

February 27, 2018 Finance Meeting

March 3, 2020

March 16, 2020 (Cancelled)

March 18, 2020 Finance Meeting.

Finance Comittee March 31, 2020