January 6, 2020

January 16, 2020 Finance Meeting

January 20, 2020

February 3, 2020

February 17, 2020

February 20, 2020 Finance Meeting (Cancelled)

February 27, 2018 Finance Meeting

March 3, 2020

March 16, 2020 (Cancelled)

March 18, 2020 Finance Meeting.

Finance Committee March 31, 2020

Finance Committee April 9, 2020

April 20, 2020

May 18, 2020

June 1, 2020

June 15, 2020

July 6, 2020